Den här posten är skickad från mobilen till bildtjänsten flickr.com och automatiskt vidare till vår hemsida. Bilden innehåller (kan) även geodata som anger position på karta. Det ger en stor frihet att i ord och bild rapportera från en plats. Det kan vara allt från rapport från mobilmässa i barcelona, charterresa, seminarium, studieresa, incident eller helt enkelt illustration till en post. (Tack Joakim Jardenberg för vägledning på jaiku :))

« Back to Blog